Ergotherapeut Saar Jansen is blij met bijeenkomsten en ondersteuning van Heuvelrug Gezond

‘Als zorgverleners goed contact met elkaar hebben verbetert de communicatie en kunnen we zorg aanbieden van hogere kwaliteit’

Over Saar

Ik ben Saar Jansen en ik ben ergotherapeut en ASITT therapeut. Ik heb een eigen praktijk met ruimte in Amerongen en Wijk bij Duurstede. Ik ontvang cliënten bij mij op de praktijk en ik bezoek de mensen ook thuis. Vaak merk je dat als je bij de mensen thuis langsgaat, mensen sneller in hun natuurlijke gedrag komen. Dit geeft mij zo veel informatie over onder andere de intrinsieke motivatie.

Een ergotherapeut kan worden ingeschakeld als mensen problemen ervaren met het uitvoeren van (dagelijkse) activiteiten, bijvoorbeeld als gevolg van een chronische ziekte, pijn of extreme vermoeidheid. De grootste groep cliënten die ik zie zijn mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Ook zie ik nog relatief veel mensen met Long Covid. Het vinden van een balans tussen belasting en belastbaarheid is bij beide groepen essentieel.

ls ASITT therapeut leer ik mensen om te gaan met de verwerking van sensorische informatie (licht, geluid, drukte, beweging etc.) met als doel het verminderen van extreme overprikkelingsklachten.

De combinatie van ergo- en ASITT therapie maakt dat ik elke dag met veel plezier naar mijn werk ga. Ik kan op een heel praktische en concrete manier mensen helpen.

Heuvelrug Gezond

Heuvelrug Gezond is een professioneel samenwerkingsverband dat dorp overschrijdend werkt in de Utrechtse Heuvelrug en samenwerkt met andere gemeenten. Mijn ervaring is dat je hierdoor heel veel verschillende disciplines en expertises op een laagdrempelige manier kan bereiken. Natuurlijk zijn er uitdagingen in de samenwerking, maar die hebben er meer mee te maken dat iedereen een andere agenda heeft en dan kan het nog wel eens lastig zijn om elkaar te bereiken. Frustrerend vind ik dit niet, want ik heb eigenlijk nog nooit ervaren dat ik niet in contact kwam met de collega die ik nodig had. Door de samenwerking binnen Heuvelrug Gezond ben ik niet alleen in contact gekomen met meer professionals, maar ik heb ook veel baat bij de letterlijke ondersteuning door de wijkmanager.
Zo helpt zij ons nu met het opzetten van een nieuw expertise team gericht op NAH.

Wat ik ook erg waardeer van Heuvelrug Gezond zijn de verschillende evenementen die worden georganiseerd. Sommige evenementen zijn gericht op het verspreiden van kennis en andere juist gericht op netwerken. Zo heb ik o.a. een bijeenkomst over valrisico bezocht waarbij verschillende disciplines kennis deelden en was ik ook bij een ontspannen netwerklunch.

Blik op de toekomst

Wat opvalt tijdens al deze bijeenkomsten is dat de deelnemers zo’n intens zorghart hebben. Er wordt veel meegedacht ten bate van de zorg. Maar er worden natuurlijk ook zorgen geuit. Het is fijn om daar met elkaar over te kunnen sparren. Want vergrijzing en kostenbeheersing spelen natuurlijk ook in onze regio een rol. En dan is het heel fijn om samen met collega’s ideeën op te doen hoe hier het beste mee om te kunnen gaan.

Eigenlijk komt het er gewoon op neer, dat het allerbelangrijkste is dat zorgverleners zonder hoge drempels of barrières goed contact met elkaar hebben. Daardoor verbetert de communicatie en kunnen we zorg aanbieden van hogere kwaliteit.

Om meer te lezen over ergotherapie, verwijzen we je graag naar de site van Saar.