Over ons

De missie (waarom bestaat de stichting)

De stichting Heuvelrug Gezond wil eraan bijdragen dat de mensen, die wonen en verblijven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, zich goed voelen en het leven aan kunnen. Door het faciliteren en ondersteunen van aangesloten zorgverleners, zodat zij zich primair kunnen richten op de direct patiëntgebonden zorg. Daarnaast is infrastructuur belangrijk voor het maken van samenhangende afspraken in de eerste lijn op regionaal niveau met gemeenten, ziekenhuizen en zorgorganisaties.

De visie (wat doet de stichting)

Bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in de vorm van een netwerk van professionals. Samenwerken met een gezamenlijk perspectief, voor zorg op de juiste plek. Zo klein als kan en zo groot als nodig. Vanuit de eerstelijnszorg werken we nauw samen met de dorpsteams, de gemeente, thuiszorgorganisaties en ziekenhuis en betrekken we inwoners. De regio organisatie Unicum heeft een belangrijke rol bij de aansluiting met regionale ontwikkelingen, zodat het samenwerken niet ophoudt bij de grens van de gemeente.

De stichting Heuvelrug Gezond

In 2022 is de stichting Heuvelrug Gezond opgericht. Deze juridische entiteit zonder winstoogmerk voorziet in de behoefte om zakelijke afspraken goed te kunnen regelen. 

Doelen van de stichting
 • Het multidisciplinaire eerstelijns netwerk met de gemeente en zorginstellingen in de Utrechtse Heuvelrug optimaliseren;
 • Samenwerking rondom de patiënt versterken en onderhouden;
 • Zorgprogramma’s delen en versterken, samen leren van de zorgprogramma’s gericht op specifieke doelgroepen;
 • Samenwerking met alle professionals (incl. ziekenhuis en behandelcentra) rondom de patiënt inrichten, gericht op de juiste zorg op de juiste plaats;
 • Digitale oplossingen inzetten en/of ontwikkelen waar dat toegevoegde waarde heeft.
De bestuursleden zijn
 • Alexander van Lennep, voorzitter (huisarts)
 • Adri de Heij, vice voorzitter (huisarts)
 • Kyros Mes, penningmeester (apotheker)
 • Henne de Ruiter, algemeen bestuurslid (fysiotherapeut)
 • Gonda Noppen, meewerkend bestuurslid (fysiotherapeut)
 • Yvette Suijker, meewerkend bestuurslid (huisarts)
 • Robbert Keppel, meewerkend bestuurslid (huisarts) – staat niet op de groepsfoto
Praktische ondersteuning van het bestuur/wijkmanagement
 • Linda Tolsma, secretaris
 • Lisa Ie
 • Ernst-Jan Wind

Kom in contact met ons