Declaraties

1.     Wie kunnen declareren

Onder de samenwerkingsovereenkomst met Unicum voor 2023 vallen de zorgverleners die onderdeel uitmaken van multidisciplinaire zorg in:

Utrechtse Heuvelrug West

 • Driebergen
 • Doorn/Langbroek
 • Maarn/Maarsbergen

Utrechtse Heuvelrug Oost

 • Leersum
 • Amerongen/Overberg

2.     Wat te declareren

 • Uren voor multidisciplinaire samenwerking in 2023.  Voor deelname aan bijeenkomsten geldt: alleen de aanwezige uren.
 • Uren en kosten (zoals bijvoorbeeld huur van een ruimte of materialen voor een workshop) voor het organiseren van samenwerkingsoverleggen kunnen gedeclareerd worden op basis van een vooraf door de Wijkmanager goedgekeurd plan.
 • Uren besteedt aan door het netwerk Heuvelrug Gezond georganiseerde gratis aangeboden multidisciplinaire nascholingen kunnen niet gedeclareerd worden. Het netwerk spant zich in voor accreditatie van die nascholingen.
 • Alleen tijd die niet op een ander manier gedeclareerd kan worden komt voor vergoeding in aanmerking.

3.     Hoe te declareren

 • Eén factuur per maand binnen 2 weken na het einde van de maand. 
 • Uit de factuur blijkt dat de gedeclareerde uren voldoen aan bovengenoemde voorwaarden. Een factuur bevat omschrijving activiteit, datum activiteit, aantal uren, tarief. En natuurlijk een factuurnummer en het rekeningnummer voor uitbetaling.
 • Voor deelnemende zorgverleners geldt het vastgestelde tarief volgens bijgaand overzicht.
 • Factuur per e-mail sturen naar financieel@heuvelruggezond.nl
  Facturen worden indien ze voldoen aan de criteria betaald binnen 15 werkdagen.  

Vastgestelde tarieven 2023

Tarieven zijn ex BTW. Wanneer de zorgverlener BTW plichtig is kan dat in de factuur voor declaratie opgenomen worden.

Beroep
Huisarts 
POH S 
Apotheker 
Tandarts
Assistent(te) 
Fysiotherapeut 
Diëtist (e)
Logopedist 
Cesar/Oefentherapeut
Thuiszorg 
POH GGZ 
Bestuurslid 
Psycholoog
Verloskundigen
Praktijkmanager 
Coördinator 
2023
€ 87
€ 55
€ 77
€ 77
€ 38
€ 60
€ 49
€ 49
€ 55
€ 44
€ 55
€ 92
€ 71
€ 60
€ 55
€ 93