1.     Wie kunnen declareren

Zorgverleners die vallen onder de samenwerkingsovereenkomst O&I met Unicum voor 2024 en onderdeel uitmaken van de multidisciplinaire zorg in:

Utrechtse Heuvelrug West

 • Driebergen
 • Doorn/Langbroek
 • Maarn/Maarsbergen

Utrechtse Heuvelrug Oost

 • Leersum
 • Amerongen/Overberg

2.     Wat kun je declareren vanuit de O&I

Algemeen

 • Uren worden vergoed volgens de door Heuvelrug Gezond vastgestelde tarieven
 • Alleen tijd die besteed wordt aan multidisciplinaire samenwerking [1] in de Utrechtse Heuvelrug die niet op een andere manier vergoed wordt en/of in aanmerking komt voor accreditatie komt in aanmerking voor O&I vergoeding
 • In de borgings- of nazorgfase van projecten en netwerkactiviteiten bestaat de vergoeding uit een vast bedrag om de veranderde werkwijze onder de aandacht te kunnen houden

[1] Minimaal drie disciplines

Netwerkactiviteiten

 • Uren en kosten die besteed worden aan de voorbereiding, organisatie van een te vormen of bestaand netwerk kunnen worden vergoed op basis van een vooraf goedgekeurd plan door de wijkmanager (Ouderen of GGZ) of coördinator (Jeugd of Leefstijl)
 • Uren voor deelname kunnen gedeclareerd worden mits het al niet anders vergoed of als dit accreditatie oplevert. Denk aan FTO of PaTZ

Nascholingen

 • Uren en kosten die nodig zijn ter voorbereiding van door de Heuvelrug Gezond georganiseerde nascholing. Heuvelrug Gezond spant zich in voor accreditatie van de nascholingen
 • Aanwezigheid bij door Heuvelrug Gezond georganiseerde en kosteloos aangeboden multidisciplinaire nascholingen kan niet gedeclareerd worden

Projecten

 • Uren en kosten voor projecten op basis van een ingevulde projectplan met bijbehorende begroting (format HG-projectplan)

3.     Hoe kan ik mijn inzet vanuit de O&I declareren

 1. Download hier het Heuvelrug Gezond declaratieformulier en vul deze in
 2. Stuur het gedownloade en ingevulde declaratieformulier in pdf-format naar financieel@heuvelruggezond.nl. Indien nodig kun je hier je factuur bijvoegen. Let op dat je factuur voldoet aan de richtlijnen van de belastingdienst
 3. Binnen 15 werkdagen streven we om de declaraties afgehandeld te hebben
 4. We ontvangen je declaratieformulier graag elke twee maanden, zodat we zicht houden op de kosten

Vastgestelde O&I tarieven 2024

De tarieven in 2024 zijn geïndexeerd op basis van de voorlopige NZA-prijsindex personele kosten 2024 én exclusief BTW. Geef in het declaratieformulier als in de eventuele bijgevoegde factuur aan op welke activiteiten je als zorgverlener BTW plichtig bent.