Ervaringsmarkt om meer en beter samen te werken in de zorg

Er zijn nieuwe contacten gelegd, afspraken gemaakt om een structureel multidisciplinair overleg in Doorn te starten en deelnemers hebben verdiepende gesprekken gevoerd. De organisatoren van de ervaringsmarkt van afgelopen 30 mei in de Koningshof in Doorn blikken tevreden terug op een succesvol evenement. Ook deelnemers zijn enthousiast, blijkt uit de positieve reacties op het programma. Voor herhaling vatbaar, is wat bezoekers teruggaven. Want als zorgprofessionals patiëntervaringen samen beleven, verbetert dat de kwaliteit van zorg en daar heeft iedereen baat bij.

De ervaringsmarkt werd georganiseerd door Heuvelrug Gezond in samenwerking met de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Sociale Dorpsteams. Na een plenair welkom door Linda Tolsma, wijkmanager bij Heuvelrug Gezond, konden deelnemers uit verschillende zorgdisciplines twee workshops volgen. Bij binnenkomst konden zij de workshop van hun keuze opgeven bij Rineke Hoekstra van de gemeente, Naomi en Anne-Fleur van CQ procesmanagement en Hendriët Borreman van de Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug, medeorganisatoren van de avond.

De workshops in het kort met een reactie van één van de deelnemers:

Workshop Dementie: Onder begeleiding van Erik Paulus Ideon konden deelnemers met een simulatiebril en controllers ervaren hoe het beginstadium van dementie aanvoelt.
Deelnemer: ‘Het is een vervreemde ervaring, alsof je een buitenstaander bent in je eigen leven’

Workshop Kwetsbare Ouderen: Ook verzorgd door Ideon en begeleid door Roos Zwart, bood deze workshop een parcours waarbij met verzwaring van armen, benen, voeten en romp de fysieke ongemakken van ouder worden werden nagebootst.
Wijkverpleegkundig: ‘Nu ik dit heb gevoeld zal ik niet meer zeggen, kunt u even… ik besef dat bewegen moeite kost’.

Workshop Echtscheiding: Bij deze workshop, georganiseerd door Villa Pinedo, werden ervaringsverhalen van kinderen van gescheiden ouders gedeeld. Er werd uitgelegd hoe Villa Pinedo jaarlijks 86.000 kinderen (leeftijd 8-23 jaar) met vrijwilligers helpt door met de kinderen te chatten.
Coördinator: ‘Indringend, om te horen wat de gevolgen zijn van een nare echtscheiding”.

Workshop GGZ: Lucas, ervaringsdeskundige en begeleider in traumaverwerking bij Kwintes, deelde zijn inzichten en ervaringen binnen de psychische zorg, zowel als hulpzoekende en als hulpverlener bij Kwintes. In boeiende en indrukwekkende taal, besprak hij wat wel en niet helpt bij trauma.
Wijkverpleegkundige: ’Vanaf nu zal ik mensen met onbegrepen gedrag anders benaderen, doordat ik begrijp dat daar een achterliggende aanleiding voor is’.

Workshop Positieve Gezondheid: Een interactieve sessie, begeleid door Monique Jansen, waarbij deelnemers na het bekijken van een voorbeeld-intake op film, cijfers konden geven in het bekende “spinnenweb” van positieve gezondheid.
Huisarts: ‘ik kende positieve gezondheid al, maar heb met dit spel geleerd dat ik er nog meer uit kan halen door een iets andere insteek te kiezen’.

Workshop Niet Aangeboren Hersenletsel: Deelnemers bekeken de documentairefilm Hoofd Stuk die zowel het perspectief van een NAH-patiënt (moeder) als van een naaste (dochter) belicht. Daarna konden ze kiezen om vanuit het perspectief van de moeder of de dochter te spreken en met elkaar in gesprek te gaan, onder begeleiding van Ernst-Jan Wind.
Deelnemer: ‘Indrukwekkend om je zo in te leven. Door de goede gespreksleider kwam er een interessant gesprek op gang’.

Tussen de workshops was er ruimte om contacten te leggen en konden deelnemers hun samenwerkingsvermogen testen met het touwenspel of deelnemen aan een speeddate sessie. De gemeente benutte de gelegenheid om bij de deelnemers op te halen wat er belangrijk is in het nieuwe gezondheidsbeleid. Fotograaf Etienne Oldeman heeft sfeerfoto’s gemaakt. Deelnemers konden ook een professionele profielfoto laten maken, die ze kunnen gebruiken voor het Zorg4Heuvelrug.nl Smoelenboek in Corpio.
De deelnemers hebben de link naar de foto’s met pincode per email ontvangen.

De avond werd afgesloten met een netwerkborrel, waarbij informatie over diverse zorgverleners te vinden was. Natuurlijk ontbrak het niet aan het verzorgen van de inwendige mens en was er plezier bij het Bingo-spel, dat gewonnen werd door een spontane groep van vijf deelnemers. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze inspirerende en leerzame Ervaringsmarkt!