Nieuwe buurtsportcoaches

Vanaf 1 Maart is Nationaal Bureau Sport Stimulering (NBSS) gestart als de nieuwe buurtsportpartij in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

NBSS vindt het belangrijk om te weten wat er speelt bij de bewoners van de Utrechtse Heuvelrug en waar ze kunnen helpen op het gebied van gezondheid en bewegen. Zij zetten zich in voor een sterke samenwerking en verbinding met de zorg. De komende tijd zullen ze bestaande beweegactiviteiten voortzetten maar ook in kaart brengen welke nieuwe sport- en beweegactiviteiten er wenselijk zijn. Contact: projectcoördinator en coördinator buurtsportcoaches Utrechtse Heuvelrug, Sofie van de Ven sofie.van.de.ven@nbss.nl