Valpreventie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Elke 4 minuten komt een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een valongeval. De gevolgen van zo’n val zijn enorm. Dit heeft niet alleen een enorme impact op de kwaliteit van leven van de betrokkenen, maar ook op de zelfredzaamheid en het langer thuis kunnen blijven wonen. Ook maatschappelijk gezien geeft dit een grote druk op de zorg en de zorgkosten.

Door deze toenemende druk op de ouderenzorg is het voorkomen van valongevallen een absolute maatschappelijke noodzaak. In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorg Akkoord (IZA) hebben de gemeenten dan ook de taak gekregen om Ketenaanpak Valpreventie op te zetten voor inwoners van 65 jaar en ouder met een valrisico.

Door ouderen met een verhoogd valrisico te identificeren, aanvullende maatregelen te nemen en zo nodig een val preventie programma op maat aan te bieden, dient het valrisico te worden verlaagd.

Om dit in onze gemeente Utrechtse Heuvelrug op te zetten ben ik per 1 maart als projectleider Valpreventie gestart. Het doel is om jaarlijks 3% van de ouderen (65+) te laten deelnemen aan een beweegprogramma dat gericht is op het versterken van balans en spierkracht om het valrisico te verlagen.  

In de komende maanden ga ik de doelgroep ouderen in kaart brengen en hoe we ze kunnen bereiken en screenen, het huidige beleid en aanbod van sport-, en bewegingsactiviteiten onderzoeken en aanbieden, kijken welke partners een rol spelen in de opzet van deze ketenaanpak en samen ervoor zorgen dat deze valpreventie gecontinueerd gaat worden in de toekomst.

Het uiteindelijke doel is dat er een werkplan voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug komt, zodat alle stappen in de keten aanpak op elkaar zijn afgestemd en alle betrokkenen weten wat ze moeten of kunnen doen. Mijn rol is te zorgen voor samenhang en alle partijen met elkaar te verbinden.

Dat vraagt om lokale samenwerking en als we dit goed doen kunnen we veel leed kunnen voorkomen en de druk bij de zorg verminderen.

Naast dit project werk ik ook in de Praktijk voor Fysio en Manuele therapie Amerongen als (oedeem) fysiotherapeut en ik word dan ook regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van het vallen bij ouderen. Het onderwerp ligt mij na aan het hart en ben zeer gemotiveerd om dit project succesvol te laten slagen.

Ik werk maandag, woensdag en vrijdagochtend aan dit project. Lisette.schelbergen@heuvelrug.nl, M:0615471940.