6 maart – Europese dag van de logopedie: Dag van de Logopedie 2024

Thema 2024: ‘Samenwerking logopedie met andere zorgprofessionals en naasten’

Het thema van de Dag van de Logopedie 2024 onderstreept het belang van een holistische aanpak waarbij logopedisten, zorgprofessionals en naasten gezamenlijk streven naar de best mogelijke zorg voor cliënten met spraak-, taal-, stem- en slikproblemen. De samenwerking staat centraal, en deze dag dient als een platform om de waarde hiervan te erkennen en te benadrukken. Het uiteindelijke doel is een verbetering van de levenskwaliteit van deze cliënten. Lees het hele bericht op Logopedie.nl