Zorg4Heuvelrug.nl voor professionals nu ook met te downloaden materialen

Het is steeds meer de moeite waard voor professionals om in te loggen op Zorg4Heuvelrug.nl. Je komt dan in de Corpio omgeving. Onder Communicatie vind je behalve het smoelenboek ook community, open en besloten groepen rond een bepaald thema, bijvoorbeeld valpreventie, hometeams of ketennetwerk dementie. In die community kan je informatie en documenten delen. Je kan ook voor jouw groep of multidisciplinaire project in een community werken. Met de Corpio app voor professionals heb je alle informatie altijd bij de hand.
In de community Downloaden of bestellen staan flyers en banners en een format projectopzet.
Tip: zet Corpio community en/of smoelenboek naast Zorg4Heuvelrug.nl in je favorietenbalk.
Heb je hulp nodig? Laat het weten aan Contact (zorg4heuvelrug.nl).