FTO voor huisartsen en apothekers in nieuwe vorm

Voor huisartsen en apothekers zijn farmacotherapeutische overleggen (FTO) een vast onderdeel van het nascholingsprogramma. Vanaf deze maand worden deze nascholingen voor de hele Utrechtse Heuvelrug (inclusief Langbroek en Elst) tegelijk op één locatie georganiseerd. Steeds op maandag 17.30-19.00 uur in de Koningshof, Kerkplein 1, Doorn.
Zodat samenwerken binnen en buiten de eigen dorpskern voor huisartsen en apothekers gemakkelijker is. Behalve met en van elkaar leren heeft dit ook het voordeel dat het organiseren van de nascholing de zorgverleners minder tijd kost. Om toch de voordelen van de kleinschalige nascholing te behouden is er na een plenaire introductie tijd om in groepen per dorpskern het betreffende onderwerp te bespreken. Bij het FTO Hartfalen op maandag 15 januari waren 22 huisartsen en apothekers aanwezig en zijn SMART vervolgafspraken gemaakt. De planning, presentatie en het verslag zijn binnenkort in Corpio beschikbaar en wordt de huisartsen en apothekers toegestuurd.