Jaaroverzicht activiteiten Heuvelrug Gezond 2023

Multidisciplinaire samenwerking

 • 25-1 Nieuwjaarsborrel UH
 • 20-4 nascholing valpreventie UH
 • 9-5 Inspiratie op locatie PumpFit Leersum
 • 9-8 POH lunchbijeenkomst Z4H.nl UH
 • 23-8 Eerstelijnslunch Amerongen
 • 20-9 Eerstelijnslunch Leersum
 • 21-9 Netwerkbijeenkomst Jeugd met ADHD Driebergen
 • 25-10 Eerstelijnslunch Doorn
 • 21-11 Omgaan met lastig gedrag Maarn
 • 21-11 Inspiratie op locatie Huisartsenzorg Driebergen
 • 22-11 Eerstelijnslunch Driebergen
 • 7-12 Kerstkennismakingsmarkt UH
 • Hometeams en opzet eerstelijnsoverleg in Doorn
 • Overleg eerstelijnszorg en sociaal domein 4x per jaar

Leefstijl

 • GLI
 • Love your own lifestyle
 • Positieve gezondheid
 • We zijn zelf het medicijn
 • Welzijn op recept

Jeugd

 • ADHD bij jeugd
 • Teddybear hospital Maarn
 • Kansrijke Start
 • Nu niet zwanger
 • POH Jeugd GGZ

Ouderen

 • Better in Better Out/ Van en naar het ziekenhuis
 • Ketennetwerk Dementie
 • Palliatieve kit project
 • Patz netwerk
 • Valpreventie

GGZ

 • POH GGZ netwerk
 • Focusgroep ZOU verbonden
 • Slaapstraat

Digitalisering

 • Zorg4Heuvelrug.nl
 • Corpio voor professionals
 • VIPLive communicatie

Communicatie

 • Koepelverhaal
 • Interviews
 • Website  (Onze projecten, Nieuws, Declaraties, Over ons, Contact)
 • Maandelijkse nieuwsbrieven (ca 290 ontvangers)
 • Communicatieplan 2023-2024
 • Nieuwjaars- en eindejaarsattentie eerstlijnszorgverleners (Tintelingen)

Financieel

 • Rapportages
 • Gestructureerde verwerking declaraties
 • Procesafspraken en procedures

Nascholingen

 • Plan nascholingen 2024
 • FTO samenwerkingsafspraken UH breed