Het programma Nu Niet Zwanger in Utrechtse Heuvelrug beschikbaar!

Sinds dit jaar doen alle gemeenten binnen GGD regio Utrecht mee aan Nu Niet Zwanger. Nu Niet Zwanger richt zich op het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen bij mensen in kwetsbare situaties. Het programma biedt hulpverleners handvatten hoe zij actief het gesprek over kinderwens, (reproductieve) seksualiteit en anticonceptie aan kunnen gaan. Zo ondersteunen we mensen in een kwetsbare situatie bij het maken van een bewuste en geïnformeerde keuze over het moment van hun kinderwens. Doordat NNZ in de gehele regio wordt aangeboden hebben alle inwoners (in vruchtbare leeftijd) die in een kwetsbare positie verkeren dezelfde mogelijkheden als het gaat om ondersteuning bij het nemen van regie op hun kinderwens. Ook kunnen regionaal werkende organisaties de Nu Niet Zwanger-methodiek nu in de gehele organisatie doorvoeren, wat de impact van het programma enorm vergroot.

Nu Niet Zwanger werkt als een schakel tussen het sociale en medische domein, waarin huisartsen en praktijkondersteuners belangrijke samenwerkingspartners zijn. Maar ook voor andere eerstelijns zorgverleners, zoals fysiotherapeuten en apothekers, is het goed om op de hoogte te zijn van Nu Niet Zwanger zodat de samenwerking in de gehele keten soepel verloopt.

Nu Niet Zwanger (NNZ) biedt actieve begeleiding!

Als u als huisarts of praktijkondersteuner niet voldoende tijd heeft om  onderwerpen als kinderwens, seksualiteit en anticonceptie rustig te bespreken,  dan kan een inhoudelijk coördinator van Nu Niet Zwanger in gesprek gaan met uw patiënt. Het zelfbeschikkingsrecht en de keuzevrijheid van de patiënt staan hierbij altijd voorop.

NNZ kan:

 • Gesprekken voeren met patiënten over hun kinderwens, seksualiteit, anticonceptie (AC).
 • Samen met patiënt en u als huisarts onderzoeken wat de meest geschikte anticonceptie is bij deze patiënt.
 • De AC betalen als een patiënt dat niet zelf kan. Het programma Nu Niet Zwanger heeft een budget voor anticonceptie tot haar beschikking.
 • Follow-up vorm geven: tot slot kunt u de inhoudelijk coördinator inzetten voor follow-up. Patiënten worden dan proactief benaderd vóór verloopdatum van hun anticonceptie om opnieuw met hen te kijken wat zij willen en desgewenst nieuwe anticonceptie te organiseren.
 • Doorverwijzen naar Nu Niet Zwanger kan eenvoudig via Zorgdomein of via een aanmeldformulier wat de inhoudelijk coördinator toe kan sturen.

Neem contact op voor:

 • Meer informatie over Nu Niet Zwanger
 • Een toelichting over Nu Niet Zwanger op maat op locatie
 • Casuïstiek bespreken

Neem contact op met:

 • Inhoudelijke coördinatoren
  • Anita Bink (0628101762): De Bilt, Zeist, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Renswoude, Veenendaal, Rhenen
 • Algemeen
 • Programmanager