Raadsleden bevragen partners in het sociaal domein

Bij het kwartaal overleg van de gemeente, dorpsteams en eerstelijnszorg op 18 september a.s. zullen raadsleden een aantal vragen met zorgverleners bespreken om zo een breder beeld van de thematiek in het sociaal domein te krijgen. De vragen gaan over welke maatschappelijke problemen gezien worden in de praktijk met extra vragen over financiën en jeugdzorg. Wil je input leveren of heb je vragen hierover, dan kan je contact opnemen met Linda Tolsma zie onderstaande contactinformatie.

Gespreksonderwerpen met partners in sociaal domein 
 

De gemeenteraad heeft een werkgroep opgezet om te inventariseren op welke indicatoren de raad invloed kan uitoefenen zodat zij op de effecten van het sociaal domein beter kunnen sturen. Hierbij nodigen we u als zorgverlener in de eerstelijn uit om input te geven over de samenwerking met het sociaal domein.