Nascholing Ouderen langer thuis, valpreventie

Op donderdag 20 april verzamelde na de werkdag in het Tenniscenter Heuvelrug in Doorn een diverse groep van 43 zorgverleners uit de zeven Utrechtse Heuvelrug dorpen. Voor de meeste deelnemers was zowel de locatie als de groep onbekend, dus in het begin voelde het wat onwennig. Met een fysieke warming up door Marjuka Oudt, fysiotherapeute in Maarn werden de kracht- en lachspieren als eerste getraind.

Daarna gaven huisarts Marlies Wiegand en praktijkverpleegkundige Cindy Kloppenborg een inkijk bij valpreventie in de huisartsenzorg. Zij vertelden enthousiast over de hulpmiddelen van Veiligheid.nl, zoals de uitgebreide valanalysetest.

Fysiotherapeute Henne de Ruiter benadrukte in haar presentatie met een goede onderbouwing de noodzaak van valpreventie in de Utrechtse Heuvelrug met het oog op de vele inwoners op leeftijd en de kans op ernstig letsel als gevolg van een val:1 op 43 bij 55 –plussers.
Saar Jansen, ergotherapeut, vulde dit verhaal aan met een overzicht van de risicofactoren en hoe de multidisciplinaire samenwerking kan helpen de risico’s te beperken. Zij werkt met een digitale variant van de valanalyse.

Diëtiste Paulien Koenjer vulde het verhaal aan met gedetailleerde informatie over goede voeding om de spierkracht en balans te behouden. En wat te doen bij verminderde voedingsinname door verschillende oorzaken.

Als laatste presenteerde apotheker Dewi Veer over de mogelijke oorzaken van fragiliteit, co-morbiditeit, medicatie en valrisico. En hoe de apotheek daarbij kan helpen het risico te verlagen. Denk daarbij ook aan een hitteplan, dat steeds vaker noodzakelijk blijkt.

De informatie kon wat bezinken tijdens het buffet van Wat de pot schaft in Doorn.

Na de pauze bespraken de zorgverleners  in groepen per dorpskern hoe de valpreventie vormgegeven kan worden. Wat is er al? Wat kan er beter en wie kan dat dan het beste oppakken?

Bij de plenaire terugkoppeling buitelden de ideeën over elkaar heen:  

Werkafspraken, nog vast te stellen

  • Elkaar informeren met de VIPLive app over risico bij inwoner of interventies, zoals bijvoorbeeld de resultaten van de quickscan door de podotherapeut doorgeven aan huisartsenpraktijk
  • In het huisartsendossier van de patiënt structureel informatie opslaan/episode aanmaken door praktijkondersteuner, aantal keren vallen daarin bijhouden (turven)  
  • Via VIPLive een soort zorgplan maken, met bijvoorbeeld acties verdelen met disciplines (groep aanmaken vanuit huisartsenpraktijk), bijvoorbeeld podotherapeut en diëtist laten meekijken.
  • Valanalyse digitaal hiervoor gebruiken en implementeren.
  • Praktijkondersteuner ouderen doet valanalyse screening. Met mensen die al gevallen zijn, geen primaire preventie.
  • Een zorgpad voor de Utrechtse Heuvelrug met afspraken die per dorpskern passend gemaakt kunnen worden. Wat gebeurt er na een val? Juiste zorgverleners betrokken?
  • Onderling verwijzen van wijkzorg naar ergo- of fysiotherapeut zonder tussenkomst van de huisarts? Let op: fysiotherapie thuis moet via verwijzing van zorgverzekeraar. Maar daar werken huisartsen wel graag aan mee. Terugkoppeling naar de huisarts bij vallen is dan wel handig. Attentiepunt: wijkverpleegkundige en POH die beiden ergotherapie benaderen? Ervaren in de praktijk hoe dat uitpakt.
  • Wijkverpleegkundigen kunnen structureel overleg met de huisartsenpraktijk doen.
  • Tijdens griepvaccinatie flyer over valpreventie uitdelen. Of stands maken met aanbod wat er in het dorp is.
  • Apotheek kan ook groepen selecteren en screenen (Diabeten en COPD en Parkinsonnet).

Download de presentaties:

Valpreventie programma’s in de Utrechtse Heuvelrug: