In regio Heuvelrug bundelen POH-GGZ’s krachten: ‘’Je hebt het gevoel er niet alleen voor te staan’’

POH-GGZ Audry Kenter en huisarts Saskia van Vugt zijn allebei al bijna 10 jaar werkzaam in de gemeenten Driebergen en Doorn. In de regio Utrechtse Heuvelrug zijn Audry en Saskia beiden aangesloten bij een werkgroep met verschillende POH-GGZ’s uit de regio. ‘’Het is een verrijking om elkaars kennis en ervaring te gebruiken en samen dingen aan te pakken.’’

Audry: ‘’De werkgroep begon met een specifiek onderwerp: ontwikkelen van een zorgprogramma depressie. We gingen gemeenschappelijk nadenken over hoe we rondom depressie multidisciplinaire zorg kunnen geven en ook hoe we kunnen samenwerken met anderen. Hoe geef je zorg op maat bij depressie? Hoe maak je afspraken met andere disciplines? Zo ontstond het idee de fysiotherapeut te vragen patiënten, die daar moeite mee hebben, te helpen met activering. Dat was een praktisch onderwerp om te onderzoeken hoe je tot een gezamenlijk manier van werken en tot verbetering van zorg voor de patiënt kan komen. Ik ben er voor om dingen samen te doen. Niet in je eentje alles te moeten uitvinden, maar geïnspireerd te worden door anderen.’’

‘’Samenwerken is, denk ik, juist voor de POH-GGZ zo van belang’’, zegt huisarts Saskia van Vugt. “Het is een heel solistisch beroep, ook binnen de huisartsenpraktijk is de POH-GGZ een soort vreemde eend in de bijt. De POH-GGZ staat vaak toch een beetje buiten de rest van het team.’’

‘’Eigenlijk hebben we er vanaf het begin een huisarts bij gehad,’’ vertelt Audry. ‘’Dat is nu Saskia en dat is fijn. We werken natuurlijk voor de huisartsenpraktijk en het is wel belangrijk dat de huisarts achter onze ideeën staat. En ook, hoe breng je die ideeën verder.’’ Saskia: ‘’Als huisarts zijnde is het fijn om te weten wat er speelt. Ook om mee te kunnen denken in de huisartsgeneeskundige relevantie van het geheel. Meer dan één huisarts hoef je er ook niet neer te zetten, dat is niet zinnig. Maar die ene huisarts kan andere huisartsen wel weer op de hoogte stellen van wat er besproken is.’’

Audry: ‘’Onze werkgroep heeft elk jaar de opdracht om een toetsgroep voor huisartsen en POH’s GGZ te organiseren over een GGZ-onderwerp. Soms komt het onderwerp van de huisartsen, soms kiezen wij die zelf. Zo’n bijeenkomst vindt jaarlijks plaats. De huisartsen krijgen voor deelname een accreditatiepunt. In de werkgroep overleggen en bespreken we dan ook wat we gaan doen en wie dat gaat oppakken. Dan hebben we gericht een doel, en dat lukt vaak goed. Zo hebben we toetsgroepen gegeven over o.a. het Zorgprogramma depressie, Problematisch alcoholgebruik en zijn we nu vooral actief met het verder brengen van Slaapstraat binnen de huisartsenpraktijken.’’

‘’Dat was ook de opzet van deze werkgroep, juist het projectmatige en daarmee onderwerpen verder brengen. De moeilijkheid van een werkgroep als dit zit hem in het blijven samenwerken, vindt Audry. ‘’Je creëert iets met elkaar, maar dat moet je onderhouden. De uitdaging zit hem op de lange termijn.’’

‘’Je bundelt eigenlijk krachten’’, zegt Saskia. ‘’En daarmee heb je het gevoel er niet alleen voor te staan. Dit geldt op inhoudelijk vlak maar ook qua werkvorm. In de Corona tijd hebben we bijvoorbeeld veel uitwisseling gehad over vraagstukken als: hoe regel jij nou dat jij je patiënten nog ziet? Hierover hebben we tips met elkaar gedeeld.’’

Audry vult aan: ‘’We hebben ook een groepsapp, en daar delen we dingen, als vragen over verwijzers bij specifieke casussen. Daarin kunnen we met elkaar meedenken. We zitten verspreid want we werken niet allemaal in dezelfde organisatie, maar we doen wel allemaal hetzelfde werk en dienen hetzelfde doel voor onze patiënten.’’

‘’Daarnaast is het ook echt een afwisseling in de taak die je hebt als POH-GGZ. Wij zijn in dienst van de huisartsenpraktijk voor een aantal uren en eigenlijk zijn al die uren bedoeld om mensen te zien. Dan is dit de manier waarop je ook iets kan organiseren, schrijven of ontwikkelen. Dat vind ik er heel fijn ook aan. In de werkgroep worden er andere competenties van mij gevraagd.’’

Wil je ook aansluiten of wil  je meer weten: neem dan contact op met Audry! Dat kan via dit e-mailadres: audrykenterpohggz@gmail.com