Focusgroep GGZ

De GGZ coalitie van het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden wil de samenwerking tussen het sociaal domein en de GGZ-zorgpartijen in de eerste lijn verbeteren. Dit is een onderdeel van de gemeentelijke IZA werkagenda. Van de huisartsen in de regio geeft 44% aan dat de samenwerking met het sociaal domein verbeterd kan worden.

Doel van de focusgroep is om initiatieven in beeld te brengen tussen het sociaal domein en de eerste lijn op het gebied van volwassenen met milde tot ernstige GGZ problematiek in de Utrechtse Heuvelrug. En bespreken wat er nodig is om de samenwerking tussen deze partijen te verstevigen.

Bij wat al goed gaat werd o.a. de stressoren aanpak vanuit de gemeente en sociale dorpsteams genoemd. Met dit stabiliteitsmodel werken alle betrokken hulpverleners met een gezamenlijk denk- en doekader om mensen in een kwetsbare positie minder stress en meer stabiliteit te geven. Dit vergroot de veiligheid van de persoon zelf én van zijn of haar omgeving en/of gezin door integraal in te zetten op drie gebieden: meedoen, continuïteit van zorg & ondersteuning en bestaanszekerheid.

Verbeterpunten voor de samenwerking in en met de eerstelijns GGZ zorg zijn onder andere: elkaar beter weten te vinden en onderling overleg, mogelijkheden voor herstelactiviteiten, meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking (70% van de mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen heeft een licht verstandelijke beperking).

De uitkomsten van de focusgroep worden opgenomen in een regionaal rapport. En waar mogelijk wordt direct actie genomen op de verbeterpunten. Zoals een nascholing over GGZ van Heuvelrug Gezond later dit jaar.  Heb je vragen of opmerkingen, mail dan naar Linda Tolsma, wijkmanager@heuvelruggezond.nl.

Bekijk hier het hele verslag in powerpoint en een aantal foto’s: 1, 2 en 3.