Heuvelrug Gezond nodigt je uit om op donderdag 20 april a.s. 17 – 21 uur deel te nemen aan de multidisciplinaire nascholing Ouderen langer thuis, valpreventie in de eerstelijn.

Tijdens deze nascholing is aandacht voor medicatie, voeding en bewegen. Het doel is om met de zorgverleners per dorpskern te bespreken hoe samen de zorg verbeteren kan rond ouderen die steeds langer thuis wonen.

Deze gratis nascholing op een sportieve locatie in Doorn is bedoeld voor huisartsen en praktijkondersteuners, apothekers, fysiotherapeuten en andere paramedici in de gemeente Utrechtse Heuvelrug die betrokken zijn bij valpreventie in de eerstelijn. Voel je vrij om deze uitnodiging door te sturen aan collega’s voor wie het interessant kan zijn.


Programma

17.00 Inloop en start warming up

17.30 Plenair kennisdeel vanuit verschillende perspectieven

18.30 Dinerbuffet

19.30 In groepen per dorpskern: inspirerende ideeën voor samenwerking bespreken

20.30 Plenaire terugkoppeling

21.00 Einde

Praktische informatie

Voor huisartsen worden accreditatiepunten aangevraagd. Overige zorgverleners kunnen desgewenst een certificaat ontvangen.

Locatie: Tenniscenter Heuvelrug, Mariniesweg 3, 3941 XK Doorn

Inlezen?

Whitepaper Wat Werkt in Valpreventie 2020.pdf (veiligheid.nl)

Aanmelden

Meld je aan via onderstaande link naar het aanmeldformulier. We ontvangen je aanmelding graag uiterlijk 14 april a.s. in verband met het te reserveren buffet.

Contactinformatie

Voor  vragen en met opmerkingen kan je contact opnemen met Wijkmanager Linda Tolsma, wijkmanager@heuvelruggezond.nl, 06-20057610