Stichting Heuvelrug Gezond ondersteunt samenwerking eerstelijnszorg

Aandacht, tijd en geld voor samenwerken

Na zorgvuldige voorbereiding is in oktober 2022 de Stichting Heuvelrug Gezond opgericht. Het is gericht op het faciliteren en ondersteunen van samenhangende huisartsenzorg, wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, farmaceutische zorg en paramedische zorg. Zodat zorgverleners zich primair kunnen richten op de direct patiëntgebonden zorg. Het valt onder de betaaltitel Organisatie & Infrastructuur.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld het organiseren van nascholingen, netwerkbijeenkomsten, symposia, multidisciplinaire overleggen. En het vergoeden en/of organiseren van zaalhuur, bedankjes gastsprekers, infrastructurele ondersteuning, themagerichte werkgroepen, verbinding met welzijn en dorpsteams.

Declareer bij de Stichting Heuvelrug Gezond

Heb je hieraan nog niet gedeclareerde tijd besteedt of andere kosten gemaakt die niet onder een andere betaaltitel vallen, declareer het dan nu! Lees hoe dat kan op Declaraties – Heuvelrug Gezond.

Heb je vragen of opmerkingen, laat het dan weten aan Linda Tolsma, wijkmanager@heuvelruggezond.nl, tel/app 06-20057610.