Vermoeden van dementie?

Eenvoudiger aanmelden voor casemanagement

Het Netwerk Dementie Utrechtse Heuvelrug heeft een website met informatie over dementie en hoe en waar cliënten en hun mantelzorgers in de UH ondersteuning kunnen vinden: www.dementieheuvelrug.nl. De website is niet alleen bedoeld voor inwoners, cliënten en mantelzorgers, maar ook voor professionals binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug.  

Aanmelden voor casemanagement dementie
Casemanagers zijn professionals met jarenlange ervaring in de zorg. Zij zijn vaakverpleegkundige en bieden  ondersteuning aan mensen met dementie en hun omgeving. Het is niet noodzakelijk om eerst een diagnose dementie te hebben voor contact met een casemanager.

Aanmelden voor een casemanager dementie kan vanaf 1 september jl. op drie manieren, waarover meer informatie staat op de website.

1. Voor verwijzers met een zorgmailadres: via dementieheuvelrug@zorgmail.nl

2. Voor verwijzers/naasten zonder zorgmailadres: via de website www.dementieheuvelrug.nl

3. Liever telefonisch contact? Bel met 088-001 77 62

Bij een verwijzing via zorgmail ontvangen we graag de volgende informatie:

• Naam

• Adres en telefoonnummer

• Geboortedatum

• BSN-nummer

• Huisarts

• Contactpersoon

• Met partner of alleenwonend?

• Diagnose?

• Is er een thuiszorgorganisatie betrokken?

• Is er al een WLZ-indicatie?

• Is cliënt bekend bij WMO?

Contact

Meer informatie over de het netwerk dementie kunt u krijgen bij de coördinator van het Netwerk Dementie Utrechtse Heuvelrug, Annemieke van Veen.
Telefoon: 06 – 10 20 16 42 en e-mail: a.vanveen@santepartners.nl.