Informatiemiddag 28-9 over de laatste levensfase voor inwoners en zorgverleners in Leersum

Waar gaat het om:

In het kader van een landelijk project In gesprek met de burger, organiseer ik, Robin Zuidam, samen met het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Utrecht bijeenkomsten in de regio voor ouderen.

Doel:

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om deelnemers te informeren over de (on) mogelijkheden in de palliatieve zorg en rondom het levenseinde en om ze aan te zetten vroegtijdig over hun wensen in gesprek te gaan met hun huisarts en naasten.

Onderzoek:

Het project is onderdeel van een onderzoek van Amsterdam UMC om te kijken hoe we deze bijeenkomsten in de toekomst kunnen borgen in gemeenten en in de samenleving in het algemeen. Om die reden worden er bijeenkomsten georganiseerd vanuit huisartsenpraktijken en juist NIET vanuit huisartsenpraktijken. Dit om te monitoren welke route het meest succesvol is qua opkomst. De bijeenkomsten in het kader van het onderzoek zijn in Zuidoost-Utrecht afgerond. Dat betekent dat mensen in Leersum geen vragenlijsten hoeven in te vullen.

We hebben ze georganiseerd in De Bilt, Zeist, Odijk, Driebergen en Wijk bij Duurstede.

De doelgroep zijn in eerste instantie burgers (ouderen) die geïnteresseerd zijn in palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde. Uiteraard zijn zorg- en hulpverleners ook welkom

TIJD:

Bijeenkomst vindt plaats op woensdag 28 september tussen 15:00-17:00 uur. (inloop vanaf 14:45)

PLAATS:             

De Binder, Hoflaan 29 in Leersum.

U kunt zich aanmelden via een mail te sturen naar patienten.dekaapschepoort@ezorg.nl.