Platform Welzijn Doorn Maarn Maarsbergen (DMM)

Op donderdag 7 juli kwam het Platform Welzijn Doorn Maarn Maarsbergen (DMM) bij elkaar in de fijne entourage van café De Buren. Er was er volop tijd om uit te wisselen met elkaar en ondanks het begin van de vakantieperiode was de opkomst goed.

Aanwezig waren:

Deze bijeenkomst is ingezoomd op het werven van vrijwilligers in de huidige tijd. Vrijwilligerscoördinator Sjarenka Bognar heeft uitleg gegeven over verschillende motieven van vrijwilligers. In kleine groepjes is daarna doorgepraat over het vertalen van motieven naar een ‘wervingszin’ voor de eigen organisatie.  Heb je een vraag rondom de werving van vrijwilligers (of behoud), neem vooral contact op met Sjarenka. Evaluerend hoorden we vaak “Leuk en leerzaam”.

De volgende bijeenkomst van het Platform Welzijn zal na de zomer plaatsvinden. Waarschijnlijk zal het dan meer over de deelnemerskant gaan, waarbij je kunt denken aan vindbaarheid (sociale kaart) en drempels (zeker tav het eerste bezoek). Een mooie invalshoek kwam donderdag ter sprake; verwijzers zouden potentieel geïnteresseerde inwoners om toestemming kunnen vragen dat de vrijwilligersorganisatie een inwoner kan benaderen (ipv andersom).

In september volgt de uitnodiging voor de volgende bijeenkomst.

Contactpersoon Platform Welzijn DMM: Diana Stalenhoef diana.stalenhoef@samenopdeheuvelrug.nl

Bijlagen: