Inloopmoment hulpverleners Utrechtse Heuvelrug

Binnen de regio Utrechtse Heuvelrug is er behoefte voor een goede samenwerking met GGzCentraal, als het gaat over begeleiding en behandeling van mensen met psychiatrische problematiek. Om een impuls te geven aan de samenwerking is besloten om elke maand een inloopmoment te organiseren voor hulpverleners binnen de Utrechtse Heuvelrug. Tijdens dit inloopmoment kunnen casuïstiek, al dan niet anoniem, besproken worden en afspraken gemaakt worden over de samenwerking. Daarnaast is het de bedoeling om elkaar ook makkelijker te kunnen vinden en te leren kennen. Dit vanuit de gedachte dat als je elkaar beter kent, het ook makkelijker is om goed samen te werken. 

Voor wie is dit inloopmoment bedoelt 

Voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij de behandeling of begeleiding van mensen met psychiatrische problematiek, of een vermoeden daarvan. Hierbij valt te denken aan: 

  • Huisartsen Dorpsteam 
  • POH GGZ 
  • Thuiszorgorganisaties 
  • Woonbegeleidingsinstanties 
  • Instellingen voor mensen met LVB 
  • Wijkagenten 
  • Jeugdzorgmedewerkers 
  • Anderen die we vergeten zijn te noemen

Waar 

Op de Allemanswaard. Op dit moment nog op de eerste verdieping bij het dorpsteam. Vanaf oktober 2022 is de verwachting dat het beneden op de nieuwe locatie van GGzCentraal zal zijn. 

Wanneer 

Elke eerste dinsdag van de maand is er een inloopmoment tussen 12:00 en 14:00 uur. 

Mocht je nog vragen hebben of eerder contact met ons willen opnemen, dan kun ons op de volgende nummers bereiken. 

Andrea Heuvelman 06-12695615 

Riet Eijbergen 06-12831820 

Marco Brands 06-30443891 

Bij geen gehoor kunt u altijd telefonisch contact opnemen met de bureaudienst van het FACT team Amersfoort Zuid via 033 – 4603520.