Kansrijke Start in de Utrechtse Heuvelrug

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start. Een kansrijke start voor zo veel mogelijk kinderen gaat ons allemaal aan; de kinderen zelf, hun ouders, zorgprofessionals, de overheid en de samenleving. Daarom is er de lokale coalitie Kansrijke Start in de Utrechtse Heuvelrug.

Activiteiten van de coalitie

  1. De Draagkracht tool brengt de (draag)kracht van een gezin in kaart volgens de 12 beschermende factoren voor een kansrijke start. Met een dergelijke tool lukt het beter achter zorgvragen van (aanstaande) ouders te komen en/of bepaalde signalen sneller op te pikken. Deze Draagkracht tool zijn we aan het ontwikkelen.

  2. Casuïstiekbesprekingen blijken een goede manier gebleken om te bekijken of er een lijn in te ontdekken is over hoe de regie in een casus het beste bepaald kan worden en inzicht te krijgen in wat er in de Utrechtse Heuvelrug nog verbeterd kan worden aan de samenwerking rond een kansrijke start.

  3. Prenatale huisbezoeken worden vanaf 1 juli a.s. worden uitgebreid. Dit bezoek is bedoeld om hulp en ondersteuning te geven aan zwangere vrouwen en hun gezinnen, die in een (mogelijk) kwetsbare situatie verkeren. De aanmelding voor een prenataal huisbezoek bij de jeugdgezondheidszorg (Jgz) doet de zwangere zelf. Dit kan op advies van bijvoorbeeld de huisarts of de verloskundige zijn of van een professional van het sociaal wijkteam.

  4. In het Spruitcafé (voorheen Mamacafé) kunnen ouders op een laagdrempelige manier in contact komen met elkaar en is er een plek waar ze met elkaar herkenbare situaties en issues in de opvoeding (0-6 jaar) kunnen uitwisselen. In april 2022 is er een thema-avond georganiseerd over Positief Opvoeden. Ongeveer twintig ouders hebben eraan deelgenomen en het wordt zeer positief ontvangen. Wil je hier meer van weten, vraag het  diana.stalenhoef@samenopdeheuvelrug.nl  

Meedoen of meer informatie?

Op 22 september 2022 wordt er een volgende plenaire bijeenkomst georganiseerd. Zet deze datum alvast in je agenda! 

De bijeenkomst start om 13.00 en er staat een lunch voor je klaar. Op de agenda staat een terugblik over de afgelopen periode en wat er de komende tijd nog te doen is. 

Neem je je manager mee? Zo kan hij of zij ook horen hoe belangrijk jouw inzet is voor de lokale coalitie Kansrijke Start.

Wil je meedenken over de draagkrachttool? Aanmelden voor de casuïstiekbesprekingen en/of de nieuwsbrief ontvangen?
Meld je dan aan via kansrijkestart@heuvelrug.nl