PaTz netwerk Driebergen rond Schippersdreef

Startbijeenkomst woensdag 11 mei 12.15-14.00 uur

Aanwezigen: zie deelnemerslijst

Opmerkingen:

 • Voorstellen en verwachtingen van de Patz bijeenkomsten die er gaan komen.
 • De meerwaarde van de PaTz werkwijze is om patiënten vroeg in beeld te krijgen.
 • Bij een Patz overleg komen huisartsen iets halen (i.p.v. brengen). Je kijkt in de groep hoe je een probleem hebt opgelost en hoe je elkaar de weg kan wijzen.
 • Belangrijk: vaste groep voor vertrouwen om ook de dingen te bespreken die niet zo goed gingen.
 • Aan het eind voldoende tijd om werkafspraken te maken.
 • De presentatie wordt gedeeld
 • Vreemd als een huisarts gevraagd wordt door oncoloog om ACP te doen. Er is een speciaal formulier voor in het HIX van het UMCU. Maar ACP is een proces en niet een formulier invullen.
 • Centrum voor levensvragen Zuid Oost Utrecht: je kan geestelijk verzorgers inzetten voor 50+ en in palliatieve zorg. Van uiteenlopende gezindten en (bij het bezinningshuis). Wouter Smit geeft volgende keer een presentatie.
 • Uitgangspunt van PaTz overleg is niet om individuele patiënt, maar bespreking a.d.h.v. casus om samen te leren hoe het beter kan.
 • Hoe beter gestructureerd je er aan begint, hoe groter de opbrengst. Consulent Erica van Maanen (Kaderhuisarts) helpt daarbij.
 • Patzportal is een systeem om cases in te brengen om te bespreken.
  • Casussen moeten er wel duidelijk ingezet zijn, met een vraag aan de vergadering of leerpunt.
  • Registratiesysteem is verplicht.
  • Patz portal neemt je mee langs vier  dimensies.
  • Handig lijstje van aanwezigen voor accreditatiepunten. Dan moet er wel een EKC’er betrokken zijn, een uitdraai wordt geaccepteerd en kunnen verpleegkundigen zelf aanleveren als vrije punten.
  • Automatisch verslag en reminder voor nieuw overleg.
  • Bij aanmelden kies je je eigen PaTz groep.
  • Knelpunten kunnen door de PaTz netwerkcoördinator ingezien worden.
  • Overleden patiënt kan alleen gearchiveerd worden in de vergadering.
  • Verplichte rollen: Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.
  • Kosten 70 euro per jaar per groep ex btw.

PaTz bijeenkomsten rond Schippersdreef

Voorzitter: Ria Anda

Vice voorzitter: Yvette Suijker

Evt samen de cursus PaTz in de praktijk doen op 28 juni a.s. kosten 295,- pp

 • Vergoeding huisartsen afhankelijk van wat Unicum heeft geregeld met Zilveren Kruis, Linda doet navraag.
 • Een patiënt die je inbrengt mag je declareren als telefonische palliatieve consultatie.
 • Wijkverpleging kan op patiënt declareren.
 • Het is geaccrediteerd voor BIG registratie verpleegkundigen.
 • Erkende Kwaliteits Consulent huisartsen moet in de groep zitten,
  hoeft niet perse aanwezig te zijn. Die rol heeft Lydia Kramer.
 • Namens Sante één aanspreekpunt en twee vaste deelnemers per organisatie. Moet nog intern verdeeld worden.

Volgend overleg

Woensdag 29 juni 12.30-14.00. Locatie volgt nog.
Kan misschien in Vila Xaverius. Linda doet navraag.

Volgende keer op de agenda: communiceren direct overleg met VIPLive?