Vitras heet voortaan Santé Partners

Vanaf 22 april jl. is Santé Partners de nieuwe naam van de bekende thuiszorgorganisatie Vitras.

In januari 2018 is Vitras gefuseerd met zorgorganisatie STMR. Na een zorgvuldig proces is vanaf april jl. de overstap naar de gezamenlijke organisatie compleet en gaan de vertrouwde zorgverleners in de Utrechtse Heuvelrug verder onder de naam Santé Partners.  Kijk voor meer informatie op de website van Santé Partners.