Grote stappen voor samenwerking regio Zuidoost Utrecht

Bij domein overstijgende samenwerking wordt vaak, en terecht, gewezen op de complexiteit. De kracht en het succes van dit samenwerkingsverband zit in het beginnen bij de professional. Waar loopt de professional dagelijks tegenaan in de samenwerking met andere domeinen? De resultaten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar van het netwerk zijn te zien in het jaaroverzicht van Zuidoost Utrecht Verbonden.

In 2021 is de agenda 2021 – 2023 vastgesteld. De agenda bestaat uit drie thema’s: samenwerking in de wijk, overdracht en ontslag, en zorg voor mensen met GGZ problematiek. In verschillende coalities hebben de deelnemers van Zuidoost Utrecht Verbonden een vliegende start gemaakt met de drie thema’s en zijn de eerste resultaten al behaald.

  • Voor het thema ‘samenwerking in de wijk’ zijn wijkmanagers na een eerste sessie gelijk praktisch aan de slag gegaan met de actielijnen. Waarbij de eerste prioriteit de coördinatie rondom wijkverpleging in de regio is.
  • Voor het thema ‘overdracht en ontslag’ is de projectgroep geformeerd, die met een 0-meting in kaart brengt welke afspraken er op dit moment zijn rondom overdracht en ontslag. Om vervolgens de gewenste situatie te bepalen en verbeteracties in gang te zetten.
  • Voor het thema ‘zorg voor mensen met GGZ problematiek’ is een projectleider gestart met het maken van een GGZ plan. Met een focus op drie onderwerpen: samenwerkingsafspraken maken en/of aanscherpen; stimuleren van de ‘juiste zorg op de juiste plek; organiseren en faciliteren van kennis- en kwaliteitsbevordering tussen professionals.

Ook dit jaar bouwt Zuidoost Utrecht Verbonden verder aan de netwerksamenwerking. De coalities werken verder aan de drie inhoudelijke thema’s en de communicatie van en over het netwerk krijgt een stevige update. Zo zal in 2022 de website zuidoostutrechtverbonden.nl live gaan en start het netwerk met een nieuwsbrief voor alle professionals in de regio. Zo kunnen de deelnemers van Zuidoost Utrecht Verbonden hun collega’s inspireren, informeren over en overtuigen van de toegevoegde waarde van de netwerksamenwerking.

Lees hier het jaaroverzicht met een inhoudelijke beschrijving per thema en de coalities, bestuurlijke trekkers en projectleider. Lees hier meer over deze ontwikkelingen en de contactpersonen op de website van Raedelijn.