Huisartsen Dorpsteams en Wijkzorg vinden elkaar

De goed bezochte nascholing voor huisartsen met dorpsteams en wijkzorg op donderdag 7 april heeft (her)nieuw(d)e verbindingen en afspraken voor betere samenwerking opgeleverd.  

Op de sfeervolle zolder van Landgoed de Horst in Driebergen ontmoette huisartsen, medewerkers van Silverijn, Quarijn, SantéPartners en Buurtzorg en van de dorpsteams elkaar. In multidisciplinaire groepen per dorpsnetwerk (Driebergen, Maarn/Doorn/Langbroek, Amerongen/Leersum/Overberg) kwam na een korte kennismaking al snel de behoefte aan betere samenwerking ter tafel.

Hoewel het voor veel van de zestig deelnemers aansloot op een drukke werkdag bleek er nog genoeg energie om met enthousiasme casussen, knelpunten en oplossingen te bespreken. De onderwerpen liepen uiteen:

 • weten wie er betrokken is in een casus,
 • weten wie wat kan en doet/up-to-date sociale kaart,
 • beschikbaarheid thuiszorg,
 • samen oplossingen zoeken voor acute jeugd GGZ crisiszorg,
 • betere (digitale) communicatie met VIP app (ook met dorpsteam),
 • afspreken wie wat doet bij hulpmiddelen qua vergoedingen,
 • meer bekendheid over rol dorpsteam bij WMO, Jeugd en volwassenen GGZ en sociaal netwerk,
 • behoefte aan multidisciplinaire casus besprekingen,
 • signalen aan elkaar doorgeven tussen zorg en dorpsteams,
 • Heuvelrugbreed wijkverpleegkundig overleg,
 • verbinding dorpsteam en POH’s huisartsen.

Verschillende deelnemers hebben vervolgafspraken gemaakt of contactgegevens uit gewisseld. Rond de zomer verwachten we de sociale kaart www.zorg4heuvelrug.nl te publiceren voor inwoners met een besloten deel voor professionals waar expertise en contactinformatie staat.
Regionaal wordt er gewerkt aan een coördinatiepunt voor thuiszorg.
Nu er geen beperkende maatregelen meer zijn zal Heuvelrug Gezond meer bijeenkomsten organiseren, dus houdt de website en nieuwsbrief in de gaten.

De foto’s zijn hier te zien: https://photos.app.goo.gl/CeDHS2aXeK8jrKMK7