Overleg gemeente, dorpsteams, eerstelijnszorg 

De actiepunten die in dit overleg besproken zijn:

  • Samenwerking en betere bereikbaarheid tussen huisartsen en dorpsteams.
  • Behoefte aan een werkplek in of bij de praktijk voor de POH Jeugd GGZ in Doorn en Driebergen op dinsdag.
  • Betere afstemming tussen regionale en lokale zorgnetwerken door gemeente en Unicum Zuidoost-Utrecht
  • Huisartsenzorg voor statushouders in Doorn. 
  • Aandacht voor geldzorgen in de spreekkamer en bij Kansrijke Start. 
  • Projectplannen Kansrijke Start.
  • Samenwerking zorgdata gebruiken voor beleid op buurtniveau.
  • De sociale kaart voor inwoners en zorgverleners in het sociale domein en de zorg.

Het volgende overleg staat gepland op 16 mei a.s.