Formaliseren netwerk Heuvelrug Gezond  

Stichting in oprichting 
Het netwerk Heuvelrug Gezond, de samenwerking van en met de eerstelijnszorg in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, kan zich inmiddels een stichting in oprichting noemen. Er wordt hard aan gewerkt om vanaf 1 juli a.s. formeel een stichting te zijn. Dan is er een helder financieel en juridisch kader. Op de website www.heuvelruggezond.nl vind je alle nieuwsberichten.

Decalaraties
Vanaf 28 maart kunnen de uren die aan het netwerk besteedt zijn gedeclareerd worden bij declaraties@heuvelruggezond.nl. Dan staan ook de voorwaarden voor het declareren op de website www.heuvelruggezond.nl.