Verbinden en organiseren

Ouderengeneeskundig Netwerk Zuidoost Eerstelijn (ONZe)
Vanuit het regionale bestuurlijk netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden (gemeenten, zorginstellingen, zorgverzekeraar, eerstelijns beroepsgroepen) zijn een aantal initiatieven opgenomen in de realisatie agenda 2021-2023. De thema’s zijn Samenwerking in de wijk, Overdracht en ontslag, Zorg voor mensen met GGZ problematiek. Onder deze noemers zullen verschillende regionale projecten uitgevoerd worden. Ouderengeneeskundig Netwerk Zuidoost Eerstelijn (ONZe) is één van die projecten.

Lunchbijeenkomst Kansen en mogelijkheden van informele zorg 
Op dinsdag 22 maart 2022 organiseren we 12.15-12.45 een korte digitale lunchbijeenkomst ter inspiratie voor o.a. huisartsen, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten. Aan de hand van casuïstiek wordt uitgelicht wat informele zorg kan beteken voor patiënten. Met informatie over het aanbod en hoe daar te komen. Door Julia Muller van Handje Helpen en Diana Stalenhoef van Samen op de Heuvelrug (Dorpsteams). 
Reserveer deze tijd alvast in je agenda, in de nieuwsbrief van februari komt de link voor aanmelden.