Netwerk eerstelijnszorg in de Utrechtse Heuvelrug

Voor 1 juli rechtspersoon Heuvelrug Gezond
De Transitiestuurgroep van het netwerk Heuvelrug Gezond streeft er naar om voor 1 juli 2022 een rechtspersoon georganiseerd te hebben. Daarmee is er een juridisch en financieel aanspreekpunt voor het budget vanuit Zilveren Kruis voor Organisatie en Infrastructuur voor de eerstelijnszorg, de O&I gelden. Dit is een budget voor het verbeteren van de samenwerking in de eerste lijn en samen met andere partners zoals dorpsteams, gemeente, ziekenhuizen en zorginstellingen. Ook de wijkmanager die de projecten coördineert en verbindt, wordt hieruit betaald.

Zilveren Kruis en Menzis
Het netwerk Heuvelrug Gezond wordt gefinancierd door Zilveren Kruis. In de dorpen Leersum en Amerongen is Menzis echter de contracterende zorgverzekeraar. Door inspanningen van de zorggroepen Unicum en HAGV heeft Zilveren Kruis ook voor 2022 budget voor de multidisciplinaire samenwerking in Amerongen en Leersum beschikbaar gesteld. En kunnen we zo het zorgnetwerk binnen de hele gemeente eenvoudiger organiseren.   

Multidisciplinaire initiatieven
In de hele gemeente worden overleggen per beroepsgroep georganiseerd voor huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers. Om zo samen plannen te maken, ideeën en kennis uit te wisselen en te zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt voor de beroepsgroepen. Dit maakt het eenvoudiger om vanuit een beroepsgroep aan te sluiten bij multidisciplinaire initiatieven en bij de mogelijkheden voor ondersteuning die het netwerk Heuvelrug Gezond biedt. Ben je daarover nog niet geïnformeerd, vraag dan eens na bij je collega’s of de wijkmanager.