De transitie naar netwerk Heuvelrug Gezond

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis ondersteunt sinds een paar jaar met actief beleid de organisatie en infrastructuur van de eerstelijnszorg. Dit is per gemeente ingericht met wat Zilveren Kruis Health Hubs noemt. Het doel is om de samenwerking in de eerstelijnszorg en met gemeente en sociale dorpsteams, wijkverpleging en zorginstellingen te versterken. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben een aantal zorgverleners het initiatief genomen om van de Health Hub het multidisciplinaire netwerk Heuvelrug Gezond te maken. Dit transitieproces wordt per 1-7-2022 afgerond, dan is er een structurele organisatievorm van het netwerk Heuvelrug Gezond. 
De initiatiefnemers zijn: Lex Halsema (bestuurder GC Maarn), Ellen Meijers (voormalig huisarts), Alexander van Lennep (huisarts), Adri de Heij (huisarts), Henne de Ruiter (fysiotherapeut), Kyros Mes (apotheker), Ernst-Jan Wind en Lisa Ie (beiden coördinator).