Plannen voor 2022

Hieronder een opsomming van geplande activiteiten waarover later meer informatie volgt. 

  • Allereerst een Save the Date voor de nieuwjaarsborrel op donderdag 20 januari 18:00 – 20:00 uur. Als het kan fysiek, maar als het moet digitaal. 
  • Het netwerk zal contactmomenten van en met zorgverleners stimuleren. Bijvoorbeeld met een soort speed dates of tijdens lunchpauzes jasje trek om elkaar onderling te ontmoeten. 
  • Er lopen al veel goede samenwerkingsprojecten. We gaan elkaar daarover informeren om zo met en van elkaar te leren.
  • Alles draait om de zorg voor de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Die gaan we dan ook betrekken bij het maken en uitwerken van de plannen.
  • Het overleg van de gemeente en de dorpsteams Samen op de Heuvelrug met vertegenwoordigers van het multidisciplinaire netwerk Heuvelrug Gezond wordt vier maal per jaar gepland op vaste momenten.
  • Samen met de gemeente en de dorpsteams Samen op de Heuvelrug zal Zorg4heuvelrug.nl doorontwikkeld worden tot een praktische sociale kaart voor inwoners en zorgverleners, gebruik makend van bestaande bronnen. 
  • De nieuwe website www.heuvelruggezond.nl wordt vanaf begin van het jaar aangevuld met nieuws, lopende projecten en achtergrondinformatie.