POH jeugd | een voorbeeld uit de praktijk

Een patiënte met paniekaanvallen wordt door de huisarts verwezen naar de POH jeugd. Er is sprake van schooluitval. In eerste instantie wordt de behandeling gericht op het onder controle krijgen van de paniekaanvallen en de terugkeer naar school. Al snel wordt duidelijk dat er meer factoren binnen het gezin een rol spelen bij de ontstane klachten en wordt ook de rest van het gezin betrokken bij de behandeling. In overleg met de huisarts worden ouders verwezen naar de POH GGZ in de praktijk voor ondersteuning bij hun persoonlijke vragen. 
Indien langdurige hulp gewenst is voor specialistische hulp denkt de POH jeugd met de huisarts (en ouders) mee en zoekt naar passende hulp.