Hoe verder

De lokale coalitie Kansrijke start is een samenwerking met verloskundigen, het sociaal dorpsteam, huisartsenpraktijken, de jeugdzorg, gemeente en andere belanghebbende zoals ‘de mama’s’ of meeleef gezinnen en SAFE. In twee werkgroepen worden de thema’s tijdens
de zwangerschap en na de zwangerschap verder uitgewerkt. Contact: Nadia.Strieker@heuvelrug.nl
Tijdens de netwerkanalyse bleek dat er nog meer ideeën wachten op uitwerking, zoals bijvoorbeeld:

  • betere ondersteuning of hulp voor zwangeren, jonge moeders en voor
    kinderen en baby’s met onbegrepen gedrag.
  • Met gezinnen samen te kopen/koken/eten om te ervaren/proeven/zien hoe veel er (betaalbaar) mogelijk is.
  • Een samenwerkingsafspraak ontwikkelen voor kinderen met ADHD.