Thema Jeugd

Kinderen een goede basis voor het leven geven, begint eigenlijk al bij aanstaande ouders.  
Helaas gaat dat niet altijd vanzelf. In sommige gevallen is hulp of ondersteuning nodig. 

Bron: waarstaatjegemeente.nl
Met het netwerk Heuvelrug gezond kunnen we samen verder werken aan een sterke basis voor kinderen. Daar wordt al veel aan gedaan:
  • De GGD biedt de mogelijkheid chatten met een jeugdverpleegkundige met een vraag over het opvoeden of het opgroeien van een kind tot 4 jaar.
  • Bij de stichting Samen op de Heuvelrug, de Sociale Dorpsteams kunnen ouders terecht met alle vragen over de zorg voor hun kind. De opvoedondersteuner kan snel en laagdrempelig hulp bieden.
  • Er zijn verschillende scholen die de gezonde schoolaanpak hebben. Waarbij zij gezondheid borgen in het beleid. O.a. met aandacht voor gezonde voeding, bewegen, welbevinden, milieu en natuur, eenzaamheid en sociale contacten.
  • In de huisartsenpraktijken zijn praktijkondersteuners Jeugd GGZ werkzaam, ook daar kunnen ouders en jeugdigen terecht met hun vragen. Hieronder leest u een voorbeeld van wat die samenwerking in de praktijk oplevert.

Kinderen een goede basis voor het leven geven, begint eigenlijk al bij aanstaande ouders. Helaas gaat dat niet altijd vanzelf. In sommige gevallen is hulp of ondersteuning nodig.