Hoe verder

Ontmoeten
Het netwerk zal gelegenheden voor ontmoetingen stimuleren en faciliteren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een netwerklunch in de praktijk (jasje trek), een blind date diner met een groepje zorgverleners uit je buurt, een multidisciplinaire themabijeenkomst of netwerk brede borrel/bbq/buffet. Maar als je een ander idee hebt horen we dat ook graag. De komende weken maken we een planning.

Sociale kaart
Samen met de gemeente en de dorpsteams Samen op de Heuvelrug onderzoeken we de mogelijkheid voor een praktische actuele digitale sociale kaart. Met als doel dat in de eerste helft van 2022 te realiseren.

Projecten en programma’s
Er worden al heel wat programma binnen het netwerk uitgevoerd. Die willen we graag allemaal op eenzelfde manier presenteren, zodat voor anderen snel inzichtelijk is waar het over gaat en wat ervoor nodig is om zo’n project ook op te pakken. Als je een project doet dat je kan delen kan je contact opnemen met Linda Tolsma. Ook als je graag een project zou willen doen en wilt weten of dat al ergens gedaan is kan je dat aangeven.