Eerste kennismaking: de netwerkanalyse

Uit online netwerkbijeenkomsten in juni en juli 2021 met 42 deelnemers (met 22 beroepen uit 25 organisaties) blijkt dat er al veel samen gewerkt wordt, maar op sommige terreinen behoefte is aan verbetering. De meest genoemde onderwerpen zijn:

De meeste mensen geven aan dat ze graag meer samen willen werken aan:

  • bewegen en gezonde leefstijl
  • sociale verbondenheid en zelfredzaamheid
  • psychisch welzijn
  • anders organiseren in verband met personeelstekorten