Achter de schermen

Organisatie en Infrastructuur (O&I) in de regio

Om goed geïnformeerd te blijven van regionale ontwikkelingen is er vanuit elke gemeente een vertegenwoordiger in de O&I vakcommissie, georganiseerd door Unicum. Vanuit de Utrechtse Heuvelrug is dat Alexander van Lennep, huisarts in Driebergen. De vakcommissie geeft het bestuur over de O&I gelden van Unicum gevraagd en ongevraagd advies, dat zij meenemen in de gesprekken met Zilveren Kruis. Zoals wat aandacht nodig heeft bij de onderhandelingen over contracten.

Wijkmanagersoverleg

Vier keer per jaar is er overleg van alle wijkmanagers in de regio ZOU-Utrecht & Lekstroom. Daarin wordt met en van elkaar geleerd, zodat niet in iedere gemeente dezelfde wielen uitgevonden hoeven worden. Bijvoorbeeld over het verbeteren van het gebruik van de VIPLive communicatie, hoe kan je met de ROS-wijkscan gebruik maken van zorgdata om plannen beter aan te laten sluiten per wijk of wat betekent de nieuwe module Ouderenzorg van Zilveren Kruis voor het organiseren van zorg.

Bestuursoverleg

Het bestuur van Stichting Heuvelrug Gezond komt zes keer per jaar bij elkaar. Het doel is om het beschikbare budget voor de dorpen Doorn/Maarn/Maarsbergen/Driebergen en de dorpen Amerongen/Leersum/Overberg zo goed mogelijk te besteden aan het verbeteren van de multidisciplinaire samenwerking in en met de eerstelijnszorg. Omdat er een scheiding door de gemeente loopt van preferente zorgverzekeraar, Zilveren Kruis voor de eerstgenoemde dorpen en Mensiz voor de andere drie dorpen, zijn er twee afzonderlijk te verantwoorden budgetten. Vanaf 2024 bevat het jaarplan ook een overzicht van te plannen nascholingen en FTO’s.

Overleg Gemeente, Sociale dorpsteams en Heuvelrug Gezond

Ieder kwartaal is er overleg van de bestuurders van dorpsteams, de eerstelijnszorgverleners en de gemeente (de wethouder) waarin alle onderwerpen die de samenwerking kunnen verbeteren aan de orde kunnen komen. Dat varieert van beter van elkaar weten wat er gedaan wordt aan leefstijlverbetering tot goede huisvesting voor zorgverleners. 

Integraal Zorgakkoord (IZA)

In september 2022 is het landelijk Integraal Zorgakkoord afgesloten door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders voor betere regionale samenwerking, passende zorg, versterking organisatie eerstelijnszorg, gezond leven en preventie en samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz. Daarvoor is budget beschikbaar. Ook in onze regio is dit jaar gewerkt aan het opzetten van een raamwerk waarbinnen de verbeterprojecten vanaf 2024 uitgevoerd kunnen worden. De oplossingen worden behalve in betere samenwerking ook gezocht in het verbeteren van de voorwaarden voor de arbeidsmarkt, contractering en digitalisering en gegevensuitwisseling.

Heb je vragen of opmerkingen over, naar aanleiding van of input voor één van deze overleggen, neem dan contact op met Linda Tolsma, wijkmanager@heuvelruggezond.nl.